Vinylové podlahy Brno pokládka podlah Brno vinylové podlahy Gerflor

Gerflor, kdo jsme a co děláme?

Technická odbornost

Gerflor je francouzská společnost s kvalifikací v několika oborech: 
stavebnictví, sport, doprava a bydlení.

Mezinárodní zázemí

Gerflor má široké mezinárodní zastoupení nejen v rovině
produkce a distribuce doplňků, ale také v rovině obchodu a prodeje.

Stálé inovace

Gerflor investuje do výzkumu s cílem poskytnout zákazníkům vysoce kvalitní podlahy založené na nejnovějších poznatcích.

  • Jednodušší pokládka i použití
  • Optimální komfort
  • Inovativní a působivé dekory
  • Mimořádná odolnost proti poškození
  • Respekt k životnímu prostředí

Netoxické podlahoviny 

Bez nebezpečí formaldehydových emisí a s velmi dobrými výsledky v testu VOC emisí. Podlahové krytiny Gerflor, jejichž emise se řídí Evropskými standardy, jsou výrazně pod povolenou horní hranicí.

Méně než 50% výrobců v Evropě splnilo požadavky ISO 14001, GERFLOR ano!

Společnost GERFLOR v Evropě splňuje požadavky ISO 14001 a přijala závazek průběžně snižovat dopad výroby na životní prostředí.

Výrobní odpad recyklujeme přímo ve svých závodech

Téměř 100% naší produkce odpadu je recyklováno a znovu používáno k výrobě vnitřních vrstev nebo podložek v souladu s technickými specifikacemi a předpis.

Analýza životního cyklu

Anylýza životního cyklu produktu je jeden z hlavních způsobů jak omezit dopad výroby na životní prosředí. Životní cyklus produktu představuje uzavřený kruh – výroba, dodání, instalace, provozní náklady, náklady na údržbu, likvidace, recyklace.

Gerflor ve světě

Mapa Gerflor

Technické parametry

Mapa Gerflor